Ekonomia

Jakie role pełni we współczesnej gospodarce bank centralny?

Bank Centralny jest instytucją odpowiedzialną za funkcjonowanie systemu bankowego. Do jego głównych funkcji należą:
• emisja pieniądza gotówkowego - jest jedyną instytucją uprawnioną do emisji
• "bank banków" - świadczy usługi bankowe innym bankom
• bank skarbu państwa - prowadzi rachunki instytucji państwowych, obsługuje budżet i dług publiczny
• funkcje stabilizująco-kontrolne - polityka pieniężna (w tym regulacje podaży pieniądza), kurs walutowy, reguluje działalność banków komercyjnych.« powrót