Ekonomia

Jakie główne wielkości uwzględnia bilans płatniczy kraju?

Bilans płatniczy – zestawienie (dochody – wpływy kontra wydatki – płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany dla całej gospodarki narodowej. Bilans płatniczy Polski (za poszczególne miesiące, kwartały oraz lata) publikuje Narodowy Bank Polski. Zestawieniem komplementarnym dla bilansu płatniczego jest międzynarodowa pozycja inwestycyjna. Innymi słowy, bilans płatniczy jest to zebranie wszystkich rzeczowych i finansowych transakcji kraju z resztą świata.« powrót