Ekonomia

Jakie główne kategorie dochodów i wydatków uwzględniane są w budżecie państwa?

Klasyfikacja dochodów budżetowych:
- Bezzwrotne:
* podatki
* akcyzy
* cła
* czynsze
- Zwrotne:
* kredyty
* pożyczki
* weksle
* obligacje
Wydatki można podzielić na sztywne (płace sektora publicznego, obrona narodowa itp) oraz płynne (głównie na inwestycje).« powrót