Ekonomia

Działanie rynku, jak kształtuje się cena rynkowa?

Rynek możemy potraktować jako miejsce gdzie spotykają się ze sobą podaż i popyt na dane dobro. Cena zaś jest ustalona w miejscu równowagi podaży z popytem. Dzieje się tak w przypadku rynku doskonale konkurencyjnego, gdzie na cenę nie ma większego wpływu ani strona podażowa, ani popytowa. Natomiast, gdy mamy do czynienia z rynkiem monopolistycznym, to monopol dyktuje cenę i steruje podażą. Z drugiej strony, w przypadku monopsonu - czyli gdy mamy jednego nabywcę określonych dóbr, może on wpływać na cenę dobra poprzez sterowanie stroną popytową.« powrót