Ekonomia

Co to są dobra publiczne, co to są dobra prywatne? Podaj przykład obydwu rodzajów dóbr.

Dobra prywatne, to dobra stanowiące własność różnych osób, które decydują o ich użytkowaniu; są wytwarzane przez prywatnych producentów. Natomiast dobra publiczne to takie dobra, których użytkowanie przez jedną osobę nie ogranicza możliwosci wykorzystania przez innych. Nie można nikogo wykluczyć z korzystania z dóbr publicznych, nawet jeśli ten ktoś odmawia zapłaty za nie. Dostawcą dóbr publicznych jest często państwo - np. obrona narodowa. Dobra prywatne to większość dóbr dostępnych na rynku.« powrót