Ekonomia

Co to są efekty skali? Kiedy mówi się o dodatnich, a kiedy o ujemnych efektach skali?

Efekty skali występują np. w trakcie procesu produkcji danego dobra. Efekty skali pokazują, w jakim tempie zmienia się wielkość produkcji, gdy ilości wszystkich wykorzystywanych czynników zmieniają się w tej samej proporcji. Dotatnie, czyli rosnące korzyści skali występują w przypadku gdy a-krotne zwiększenie czynników wytwórczych pociągnie za sobą ponad a-krotny wzrost produkcji. Np. przy zainwestowaniu 1000 zł i zatrudnieniu jednej osoby osiągamy przychód w wysokości 3000 zł, a przy zatrudnieniu kolejnej osoby i doinwestowaniu o 1000 zł (czyli wzrost czynników wytwórczych o 100%), nasz przychód wyniesie 9000 zł (czyli 200%). Ujemne efekty skali występują, gdy a-krotne zwiększenie czynników wytwórczych przynosi mniejszy efekt produkcyjny niż a-krotny.« powrót