Ekonomia

Co to są efekty zewnętrzne(dodatnie i ujemne)? Podaj przykład efektu zewnętrznego.

Efekty zewnętrzne to koszty lub korzyści osób trzecich nie podlegające rekompensacie czy opłacie, powstałe w skutek czyjejś produkcji lub konsumpcji. Negatywne efekty zewnętrzne to na przykład efekt zanieczyszczonego środowiska poprzez spaliny samochodów. Pozytywne efekty z kolei to dla przykładu korzyść estetyczna z odnowionej kamienicy czy ładnego ogródka sąsiada.« powrót