Ekonomia

Elastyczność popytu, jakie rozróżnia się rodzaje elastyczności popytu, jak się mierzy elastyczność popytu?

Wyróżniamy cenową elastyczność popytu oraz dochodową elastyczność popytu. Cenowa elastyczność popytu określa reakcję popytu na zmianę ceny danego dobra. Mierzona jest jako iloraz względnej zmiany popytu i względnej zmiany ceny dobra. Natomiast dochodowa elastyczność popytu odzwierciedla reakcję popytu na zmianę dochodu konsumenta. Miarą jest iloraz względnej zmiany popytu na dane dobro i względnej zmiany dochodu konsumenta.« powrót