Ekonomia

Funkcja produkcji, z czym takie pojęcie się wiąże, co to znaczy produkcyjność krańcowa czynnika wytwórczego

Funkcja produkcji określa maksymalną wielkość produkcji przy danych nakładach czynników produkcji. Postęp techniczny powoduje zmianę postaci funkcji produkcji lub jej przesunięcie. Przy założeniu, iż firma używa dwóch czynników produkcji - kapitału (K) i pracy (L), funkcję produkcji można zapisać w postaci q=f(L,K). Krańcowa produktywność czynnika wytwórczego określa przyrost wielkości podukcji, który odpowiada przyrostowi czynnika produkcji o jednostkę.« powrót