Ekonomia

Koszty produkcji, Jakimi kategoriami kosztów posługuje się ekonomia, na czym polega różnica między kosztem księgowym a kosztem ekonomicznym?

Koszty produkcji to ilość nakładów poniesiona przez producenta celem wytworzenia danego dobra. W ekonomii wyróżniamy kilka rodzajów (i podziałów) kosztów:
• koszt stały - koszt ponoszony niezależnie od wielkości producji
• koszt zmienny - koszt zależny od ilości wytworzonych dóbr.
• koszt jednostkowy (przeciętny) - iloraz całkowitego kosztu i wielkości produkcji
• koszt krańcowy - przyrost kosztu przy przyroście produkcji o jednostkę
• koszt alternatywny - czyli koszt utraconych możliwości.« powrót