Ekonomia

Co to są koszty utopione?

Koszty utopione są to koszty ponoszone w związku z koniecznością wejścia na dany rynek (bariery wejścia). Wśród tych kosztów można wymienić: koszty uzyskania zezwoleń i licencji, koszty szkoleń personelu, koszty badań nowego rynku, koszty zmian powiązań umownych z otoczeniem, koszty inwestycji o niskiej podzielności ekonomicznej i technicznej, co powoduje, że w przypadku wycofania z rynku szanse odzyskania nakładów inwestycyjnych są niewielkie.« powrót