Ekonomia

Przedstaw kształtowanie się podstawowych wielkości w gospodarce w kategoriach modelu IS–LM.

Krzywa IS przedstawia takie kombinacje nominalnej stopy procentowej i realnego PKB, które zapewniają równowagę na rynku dóbr. Formalnie krzywa IS jest zbiorem punktów Y (produkcja) oraz i (stopa procentowa), dla których produkt Y jest równy zamierzonemu popytowi DD. Krzywa IS ma nachylenie ujemne, ponieważ wyższa stopa procentowa ogranicza prywatne wydatki. Natomiast krzywa LM przedstawia takie kombinacje nominalnej stopy procentowej i reaalnego PKB, które zapewniają równowagę na rynku pieniądza. Wzrost PKB zwiększa popyt na pieniądz, co przy niezmienionej podaży pieniądza wpływa na wzrost stopy procentowej, aby powrócić do punktu równowagi.« powrót