Ekonomia

Co to jest monopol? Kiedy rynek dobra staje się monopolistyczny?

Monopol występuje w przypadku gdy cała podaż danego dobra pochodzi od jednego producenta. Może się tak zdarzyć, gdy tylko jedna firma ma zezwolenie (koncesję) na produkcję dobra, bądź chroni ją patent, czy też inne bariery wejścia. Monopol może powstać również na skutek przejęcia mniejszych firm, przez jedną dużą, która następnie działaniami marketingowymi i innymi uniemożliwia rozwinięcie się konkurencyjnych przedsiębiorstw.« powrót