Ekonomia

Co to jest monopson. Opisz typowe zachowanie się monopsonu.

Monopson jest to jedyny odbiorca danego dobra. Monopsonista decyduje o tym ile danego dobra kupi, a przez to ustala jego cenę. Zakładając, iż na danym terenie istnieje tylko jeden zakład pracy, będzie on miał możliwość kształtowania zatrudnienia i płac na tym rynku. Monopson będzie dotąd zatrudniał dodatkowych pracowników, dopóki krańcowy wydatek na nich jest niższy od krańcowego przychodu z tego czynnika produkcji.« powrót