Ekonomia

Co to jest pieniądz? Co oznaczają różne agregaty pieniądza, np. M2? Od czego zależy popyt na pieniądz w gospodarce?

Pieniądz jest instrumentem ułatwiającym wymianę jednego dobra na drugie. Istnieje kilka agregatów pieniądza. M1 - jest to gotówka w obiegu oraz depozyty na żądanie. M2 - jest to M1 oraz terminowe depozyty bankowe z ograniczonym dostępem. M3 - jest to M2 oraz większe depozyty, o ustalonym terminie oraz rachunki w instytucjach niebankowych. Popyt na pieniądz jest zwykle powodowany potrzebą zawarcia transakcji - popyt na pieniądz nominalny rośnie wraz ze wzrostem cen. Ponadto wzrost dochodu realnego przyczynia się do wzrostu popytu na pieniądz realny. Kolejnym czynnikiem jest nominalna stopa procentowa, która stanowi jednocześnie koszt alternatywny dla osób przechowujących majątek w formie pieniężnej.« powrót