Ekonomia

Co to jest produkt krajowy brutto i jak go się liczy?

PBK jest to suma dochodów z czynników produkcji uzyskanych dzięki działalności gospodarczej na danym obszarze geograficznym. Innymi słowy, jest to suma wartości dodanej, wytworzonej na danym obszarze. Policzenie PKB nastręcza nieco trudności. Może on być obliczony na podstawie danych z urzędów skarbowych o zapłaconych podatkach (np. od wartości dodanej, czyli VAT) - jednak z całą pewnością będą tutaj mniejsze lub większe niescisłości z powodu tzw. szarej strefy.« powrót