Ekonomia

Polityka handlowa. Jakimi środkami prowadzona jest polityka handlowa?

Polityka handlowa jest rodzajem polityki gospodarczej skierowanej na wspieranie sprzedaży dóbr wytworzonych w kraju poprzez nakładanie ceł na dobra zagraniczne lub wyznaczenie kwot importowych.« powrót