Ekonomia

Co rozumie się w ekonomii pod pojęciem polityka pieniężna (monetarna)? Na czym polegają ograniczenia skuteczności polityki pieniężnej?

Polityka pieniężna to wpływanie na gospodarkę poprzez kontrolowanie podaży pieniądza oraz stóp procentowych. Jednak zmiana podaży pieniądza odnosi skutek jedynie w krótkim okresie. W długim okresie pojawia się jedynie inflacja.« powrót