Ekonomia

Od czego zależy wielkość popytu na dowolne dobro?

Głównym czynnikiem warunkującym popyt na dane dobro jest jego cena, a także dochód konsumenta oraz jego preferencje. Popyt zazwyczaj rośnie wraz ze wzrostem dochodu konsumenta (lub spadkiem cen), jednak na niektóre dobra (tzw. dobra niższego rzędu) popyt spada wraz ze wzrostem dochodu. Preferencje konsumenta są zazwyczaj powiązane z jego dochodem - osoby bardziej zamożne z reguły kupują inne dobra, niż mniej zamożne.« powrót