Ekonomia

Jakie problemy stwarza porównywanie PKB kraju w czasie? Czy poziom produktu krajowego brutto (PKB) kraju mierzy dobrobyt jego obywateli?

PKB dotyczy tylko zarejestrowanych czynności rynkowych, więc działania z tzw. szarej strefy nie są nim objęte. Ponadto do PKB wlicza się nie tylko wszelkie wydatki na rzeczy przyjemne, ale także usługi pogrzebowe, wydatki na służbę zdrowia, obronę narodową itp. Stąd poziom PKB nie mierzy w sposób doskonały dobrobytu obywateli, aczkolwiek jest w miare dobrym jego wyznacznikiem. Obliczenie PKB z danego wiąże się z brakiem pełnych danych w krótkim czasie i w związku z tym z błędem oszacowania. Ponadto należy jeszcze wziąć pod uwagę, iż PKB można mierzyć w cenach nominalnych lub realnych (w porównaniu z innym okresem). W przypadku dużej inflacji nominalny PKB będzie rósł równie szybko, aczkolwiek jego realny wzrost może być bardzo mały lub nawet ujemny.« powrót