Ekonomia

Rynki czynników wytwórczych. Jakie czynniki kształtują popyt przedsiębiorstwa na czynniki wytwórcze?

Popyt przedsiębiorstwa na czynnik produkcji jest podpbny do popytu na produkt finalny. Można go opisaćza pomocą ujemnie nachylonej krzywej. W krótkim okresie popyt na czynnik produkcji zgłaszany przez firmę zależy od wielkości jej produkcji oraz cen pozostałych stosowanych czynników. Zmiana cen czynników wytwórczych prowadzi do efektu substytucji zasobów, polegającego na zastępowaniu zasobu, który podrożał, zasobem względnie tańszym. Do czynników produkcji możemy zaliczyć kapitał, pracę oraz ziemię. Specyficzny jest tu rynek ziemi, który ma praktycznie stałą podaż.« powrót