Ekonomia

Co to jest stopa procentowa? Jak kształtuje się rynkowa stopa procentowa?

Stopa procentowa jest to opłata za używanie środków pieniężnych w pewnym okresie. Bank Centralny ustala stopę dyskontową, w/g której udziela pożyczek bankom komercyjnym. Na podstawie wysokości stopy dyskontowej, mechanizm rynkowy wyznacza stopę procentową kredytów, lokat itp.« powrót