Ekonomia

Funkcja użyteczności, co to jest użyteczność dobra, użyteczność krańcowa?

Funkcja użyteczności obrazuje użyteczność konsumenta z konsumpcji dobra oraz pozwala na określenie optymalnego wyboru między np. dwoma dobrami, przy założeniu ograniczenia budżetowego. Użyteczność dobra jest miarą zadowolenia konsumenta z nabywania koszyków dóbr - zależy od preferencji konsumenta i jest określana przez wspomnianą funkcję użyteczności. Użyteczność krańcowa jest to przyrost użyteczności czerpany z konsumpcji dodatkowej jednostki danego dobra.« powrót