Ekonomia

Co to jest cykl koniunkturalny? Dlaczego w gospodarce występują wahania koniunkturalne?

Cykle koniunkturalne to następowanie okresów szybszego i wolniejszego wzrostu lub spadku produktu, gdy jego wielkość waha się wokół trendu długookresowego. Wahania koniunkturalne mogą mieć różne podłoże: polityczne (wyborcze - zależne od rozkładu wyborów), partyjne (zgodnie z poglądem o partyjnych cyklach koniunkturalnych partia, która jest u władzy będzie prowadzić taką politykę gospodarczą, która pozwoli jej na zwycięstwo w następnych wyborach). Wahania zazwyczaj mają swoje źródło w spełnianiu się, badź nie spełnianiu oczekiwań względem sytuacji gospodarczej.« powrót