Ekonomia

W jaki sposób ustala się w gospodarce wielkość podaży pieniądza? Co oznacza termin: mnożnik kreacji pieniądza?

Bezpośrednio na podaż pieniądza oddziałuje Bank Centralny poprzez kontrolowanie sumy gotówki będącej w obiegu. Pośrednio natomiast oddziałuje na podaż poprzez ustanawianie stopy obowiązkowych rezerw banków komercyjnych. Banki komercyjne muszą utrzymywać pewne rezerwy pieniądza, natomiast pozostała część, będąca w ich posiadaniu może zwiększyć podaż w postaci kredytów. W ten sposób banki komercyjne również wpływają na podaż pieniądza i w zasadzie tylko stopa obowiązkowych rezerw ustalona przez Bank Centralny powoduje, iż ta dodatkowa kreacja pieniądza nie jest nieskończonym procesem (depozyt -> kredyt -> depozyt itd.).« powrót