Ekonomia

Na czym polega różnica między wielkościami realnymi i nominalnymi w ekonomii?

Wielkości nominalne mają odzwierciedlenie tylko w danej chwili, są wyrażone w danej wartości pieniądza, przez co trudno jest je porównywać. Wielkości realne są zazwyczaj wyrażone w stosunku do jakiegoś okresu (np. wzrost PKB). Różnica pomiędzy tymi wielkościami występuje z powodu inflacji, czyli zmiany wartości pieniądza w czasie. Np. nominalna stopa procentowa może wynosić 10%, aczkolwiek przy inflacji 8%, realna stopa procentowa będzie wynosić jedynie 2%.« powrót